ไหว้เจ้าที่ ใช้อะไรบ้าง มาทำตามธรรมเนียมกัน

ไหว้เจ้าที่ ใช้อะไรบ้าง มาทำตามธรรมเนียมกัน

การไหว้เจ้าที่ตามความเชื่อมาแต่โบราณที่มีในเมืองไทย ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพบูชา เพื่อให้ช่วยปกปักรักษาให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง เช่นการไหว้เจ้าที่ศาลพระภูมิที่บ้าน ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ หรือการไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง สำหรับบ้านที่ไม่มีศาลพระภูมิ ก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติและวิธีการที่แตกต่างออกไป ดังนั้น ถ้าถามว่าไหว้เจ้าที่ ใช้อะไรบ้าง ก็ต้องพิจารณาตามธรรมเนียมปฏิบัติเป็นหลัก

ไหว้เจ้าที่ใช้อะไรบ้าง และมีวิธีการไหว้อย่างไร?

การไหว้ศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิในบ้าน ส่วนใหญ่มักจะไหว้เป็นประจำทุกๆเดือนหรือวันสำคัญทางศาสนา มีของที่ต้องใช้และวิธีการดังนี้

  • จุดธูปบูชา 5 ดอก เทียน 1 เล่ม
  • ส้ม 4 ผลเพื่อความเป็นมงคล (งดเว้นส้มโอหรือส้มโอมือ)
  • ข้าวปลาอาหารที่ปรุงแล้วจัดใส่ภาชนะเล็กๆพร้อมน้ำดื่ม
  • ขนมหวานแบบไทยๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ขนมน้ำดอกไม้
  • พวงมาลัยดอกไม้สด จะเป็นดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัย 7 สี 7 ศอกก็ได้

ตั้งนะโมสามจบ ต่อด้วยคำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ ตั้งจิตอธิษฐาน ตามความปรารถนา จากนั้นก็ปักธูปรอจนธูปหมดดอกแล้ว ก็ทำความสะอาดศาลเจ้าที่หรือศาลพระภูมิ รวมไปถึงบริเวณบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่พักอาศัย

ไหว้เจ้าที่ ใช้อะไรบ้าง มาทำตามธรรมเนียมกัน

สำหรับการไหว้เจ้าที่กลางแจ้งสำหรับบ้านที่ไม่มีศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่ มีของที่ต้องใช้และวิธีการดังนี้

  • ตั้งโต๊ะขนาดพอดีๆตัวหนึ่งที่หน้าบ้าน หันหน้าเข้าหาตัวบ้าน
  • จุดธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม
  • ถวายของบนโต๊ะ ประกอบด้วย ไก่ต้ม หรือ หัวหมู เหล้าขาว
  • ผลไม้ กับขนมหวานที่มีความหมายเป็นสิริมงคล เช่นกล้วย ส้ม มะพร้าวอ่อน กับขนมต้มขาว ขนมถั่วงา เป็นต้น
  • พวงมาลัยดอกไม้ หรือ ช่อดอกไม้สด และกระถางธูป

ตั้งนะโมสามจบ แล้วบอกกล่าวว่าทำของมาถวายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานที่นี้  ตั้งจิตอธิษฐานขอพร จากนั้นก็ปักธูป  โดยความเชื่อแต่ละบ้านก็จะจัดพิธีไหว้ทุกๆ 3 เดือน หรือในเทศกาลที่มีความสำคัญ

จากข้อความข้างต้น ก็คงได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าการไหว้เจ้าที่ต้องใช้อะไรบ้าง ซึ่งสามารถ นำไปเป็นแนวปฏิบัติได้ทั้งสองรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละบ้าน โดยความเชื่อเรื่องการกราบไหว้บูชาเจ้าที่เจ้าทาง นอกจากจะทำเป็นธรรมเนียมเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้ว หากประพฤติปฏิบัติดีอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ก็จะก่อให้เกิดผลดี เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเองรวมถึงทุกๆคนในบ้านด้วย

July 5, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.