หรีดงานศพ

หรีดงานศพ

หรีด มาจากคำภาษาอังกฤษ ว่า Wreath ออกเสียงทับศัพท์  ว่า “รีธ”เป็นคำนาม n. แปลว่า พวงหรีด, พวงมาลัย, มาลัย, สิ่งที่ร้อยเป็นวง หรือคำกิริยา vt. , vi.,ร้อย(พวงมาลัย, ดอกไม้) พันรอบ, ม้วน, โอบ, โอบล้อม, ล้อมรอบ, ปิด, หมุน, ทำให้งอ, หมุนเป็นวง  ตามธรรมเนียมแถบยุโรป หรีดเป็นการจัดดอกไม้ขึ้นตามโครงรูปต่างๆ ที่นิยมกันมากก็จะเป็นรูปวงรีและวงกลม มีใบไม้เป็นส่วนประกอบตกแต่งสวยงาม ใช้ในหลายๆ โอกาส เช่นประดับตกแต่งสถานที่ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น งานเทศกาลดอกไม้บาน ในหลายๆ ประเทศในแถบยุโรป หรือช่วงเทศกาลคริสต์มาส ที่นำกิ่งฮอลลี่ มาขดเป็นวงกลม หรือในงานแต่งงาน ที่มีการประดับมงกุฎดอกไม้บนศีรษะของเจ้าสาว

ในส่วนของ หรีดงานศพ ตามประเพณีดั้งเดิมของยุโรป พวงหรีด คือดอกไม้ที่บรรดาญาติมิตรพี่น้องนำมาจัดร้อยพันเป็นวง วางไว้เพื่อแสดงความอาลัย และความระลึกถึง และเมื่อทูตสวรรค์จะมานำวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไป การประดับพวงหรีดงานศพ ก็เป็นการแสดงความเคารพต่อทูตสวรรค์เหล่านี้  และเมื่อทำการฝังศพลงดิน ญาติก็จะบรรจุพวงหรีดฝังลงไปด้วย พร้อมกับก้อนดินที่ ผู้มาร่วมงาน ช่วยกันหยิบ หรือตัก โยนตามไปคนละเล็กละน้อย

หรีดงานศพ

ในยุโรมันโบราณ การใช้หรีดมาประดับศีรษะ เรียกว่า “ลอเรลหรีธ” โดยมีลักษณะการใช้ใบไม้สานกัน

หรีดงานศพ ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย เราได้รับธรรมเนียมการประดิษฐ์พวงหรีดและมอบให้กับผู้ตาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาก หากแต่ความหมายการให้หรีดงานศพ อาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและวัฒนธรรม โดยปัจจุบัน การมอบหรีดงานศพ คือการส่งพวงหรีดไปวางไว้ในงานศพ เพื่อนใช้แทนตัวผู้ให้ และใช้เป็น สัญลักษณ์ แสดงความเสียใจ ต่อเจ้าภาพ หรือญาติมิตรพี่น้อง ที่ได้สูญเสียผู้ตายไป รวมถึงเป็นการแสดงด้วยว่า ตนเอง ครอบครัว หรือองค์กร ได้มาคารวะ หรือไหว้อำลา ผู้เสียชีวิตแล้ว ด้วยการจารึกชื่อของตน นามสกุลครอบครัว หรือองค์กร ติดดาดไว้กับพวงหรีดด้วย อีกนัยหนึ่ง พวงหรีด ยังแสดงถึงฐานะ หน้าตาทางสังคม และความมั่งมี ของผู้ให้ ด้วยราคามีมีเริ่มต้นตั้งแต่หลัก 4-5 ร้อย ไปจนถึงครึ่งหมื่น หรือ 5-6 พัน

ในมุมมองของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรีดงานศพ ซึ่งได้ถูกจัดทำ ตกแต่งอย่างสวยงาม และมอบต่อญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนั้น จะถูกจัดวางไว้ในสถานที่จัดงานศพของผู้เสียชีวิตตามความเหมาะสม อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป และเมื่อมีการนำศพชองผู้เสียชีวิตไปทำพิธีฌาปนกิจ หรือเตรียมการเผา ก็มักจะนำพวงหรีดที่ยังไม่เหี่ยวเฉา มาร่วมเข้าขบวนในพิธีด้วย และเมื่อพิธีกรรมต่างๆ จบแล้ว บรรดาหรีดงานศพ ก็จะถูกนำไปกองไว้ในโรงแยกขยะ เพื่อแยกชิ้นส่วน ที่เป็นดอกไม้สด เมื่อเหี่ยวแห้งก็นำมาเผาทำลาย ซึ่งดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งนี้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าพอสมควร วัสดุโฟมหรืออื่นๆ ที่ไม่สามารถเผาได้ ก็ส่งให้โรงงานขยะต่อไป  เหล่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจึงมองว่า การให้หรีดในรูปแบบอื่นน่าจะช่วยลดขยะเหล่านี้ได้ เช่น หรีดงานศพในรูปแบบของ ผ้าห่ม ผ้านวม พัดลม ต้นไม้ หนังสือธรรม เป็นต้น

หรีดงานศพ

 

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.