วิธีการจัดดอกไม้สด

วิธีการจัดดอกไม้สด

การจัดดอกไม้ ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพราะจะต้องใช้ดอกไม้ที่แตกต่างกัน และหลากหลายสี การไล่โทนสี การนำเอาดอกไม้หรือใบไม้ ตลอดจนวัสดุต่างๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดมุมมองที่สวยงาม นับได้ว่าเป็นศิลปะและวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาช้านาน วิธีการจัดดอกไม้สดโดยส่วนใหญ่นิยมจัดเลียนแบบดอกไม้สดตามธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งได้ 3 แบบ

  1. วิธีการจัดดอกไม้สดเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการจัดดอกไม้แบบง่ายๆ เพื่อประดับตกแต่งบ้าน โดยอาศัยความเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้ กิ่งไม้ นำมาจัดลงภาชนะ โดยใช้กิ่งไม้ขนาดต่างๆ การจัดดอกไม้แบบนี้ นิยมนำหลักการจัดดอกไม้จากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์
  2. วิธีการจัดดอกไม้สดแบบสากล คือการจัดดอกไม้สด ให้เป็นรูปทรงแนวดิ่ง ทรงกลม หรือทรงเลขาคณิตอื่นๆ
  3. วิธีการจัดดอกไม้สดแบบสมัยใหม่ เป็นการจัดดอกไม้ที่มีรูปแบบอิสระ เน้นความหมายของรูปแบบ บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ดอกไม้จำนวนมาก แต่อาจใช้วัสดุหรือภาชนะเป็นจุดเด่น เป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้พบเห็น การจัดดอกไม้แบบนี้ยังอาศัยหลักเกณฑ์ สัดส่วนและความสมดุลในการจัดด้วย

วิธีจัดดอกไม้สดแยกตามโทนสี

วิธีการจัดดอกไม้สด

วิธีจัดดอกไม้สดแบ่งแยกตามโทนสีของดอกไม้ ก็เป็นที่นิยมในการนำมาเป็นหลักในการจัดดอกไม้สด โดยแบ่งเป็นโทนสีร้อน และโทนสีเย็น

  • วิธีจัดดอกไม้สดแยกตามโทนสีร้อน ได้แก่ สีแดง สีส้ม หรือสีแสด สีเหลือง สีม่วง เป็นต้น สีโทนร้อนเป็นสีที่แสดงถึงพลัง ความตื่นเต้นเร้าใจ ความสนุกสนาน ความกระฉับกระเฉง และไม่พ่ายแพ้ง่ายๆ ถ้าคุณจะจัดดอกไม้โทนร้อนในบ้าน ควรเลือกมุมที่แสงแดดส่องถึง การจัดลำดับสีโทนร้อนมีความหลากหลายท่ะจทำให้คุณมีความคิกสร้างสรรค์แบบไม่จำกัด
  • วิธีจัดดอกไม้สดแยกตามโทนสีเย็น ได้แก่ ขาว น้ำเงิน น้ำเงินคราม ม่วงคราม เขียวเหลือง เขียวเข้ม เป็นต้น สีโทนเย็น เป็นสีที่แสดงถึงความผ่อนคลาย ความสงบ ราบเรียบ สะอาดตา และความอ่อนหวานละมุนละไม มักใช้ในโอกาสสำคัญ เช่น งานแต่งงาน การจัดดอกไม้แบบนี้ควรระวัง เพราะจะทำให้ช่อดอกไม้มีขนาดเล็กกว่าที่เป็นจริง เนื่องจากจะกลืนไปกับพื้นหลัง และมองไม่เห็นในระยะไกล ควรจัดให้อยู่เป็นกลุ่มๆ เพื่อสร้างความโดดเด่น

วิธีการจัดดอกไม้สด

นอกจากหลักการเรื่องรูปแบบวิธีการจัดดอกไม้ที่แบ่งตามลักษณะวิธีการจัดดอกไม้สด และ วิธีจัดดอกไม้สดแบบแยกโทนสีแล้ว การจัดดอกไม้สด ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น การเลือกชนิดของดอกไม้ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ดอกกุหลาบ นิยมใช้ในงานมงคล หรือ ดอกบัว นิยมใช้ในงานบุญถวายพระ ฯลฯ หรือ การเลือกชนิดและขนาดของดอกไม้ให้เข้ากัน เช่น ถ้าจะมีดอกใหญ่ๆ เป็นดอกเด่น ก็ควรมีดอกเล็กๆ ที่โทนสีเดียวกัน มาแซมเสริมเพิ่มความโดดเด่นของดอกใหญ่นั้นด้วย หรือหากมีดอกเล็กๆ เป็นดอกเด่น เช่น อยากให้เป็นดอกกุหลาบล้วนๆ ก็ควรมีใบไม้มาเสริมให้ช่อโดดเด่น และดอกคัตเตอร์ หรือดอกยิบโซ่มาเสริมให้มีความอ่อนหวานเพิ่มขึ้น

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.