ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ)

แต่เดิมเขตลาดพร้าวมีฐานะเป็นตำบลลาดพร้าว ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและพระนคร เปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลลาดพร้าวจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นแขวงลาดพร้าว และอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางกะปิ

ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้งเขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม ขึ้น

เนื่องจากเขตลาดพร้าวอยู่ในเขตพื้นที่พักอาศัย การดำเนินธุรกิจทั่วไปในเขตนี้จึงมีลักษณะเป็นธุรกิจเพื่อที่พักอาศัย อาคารห้างสรรพสินค้า และธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงร้านดอกไม้ ลาดพร้าวด้วย

ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว

ถนนลาดพร้าว เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่ห้าแยกลาดพร้าว ในพื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต มีทิศทางมุ่งไปทางทิศตุวันออกเฉียงใต้ ผ่านจุดตัดกับถนนรัชดาภิเษก ผ่านพื้นที่เขตห้วยขวางในระยะสั้นๆ เข้าสู่พื้นที่วังทองหลาง ผ่านแยกผ่านแยกถนนโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53) ซอยลาดพร้าว 71 และถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยกถนนลาดพร้าว 101 เข้าพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่านสามแยกบางกะปิ ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนศรีนครินทร์ ไปสิ้นสุดที่สี่แยกบางกะปิตัดกับถนนนวมินทร์ และพ่วงศิริ โดยจากแยกนี้ไปจะเป็นถนนเสรีไทย ซึ่งรวมแล้ว ถนนลาดพร้าวเป็นถนนสายยาวสายหนึ่ง ที่พาดผ่านพื้นที่ถึง 5 เขต คือ เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ ตลอดเส้นทางถนนลาดพร้าวนี้ ท่านสามารถพบเห็นร้านดอกไม้ ลาดพร้าวอยู่ประปราย นอกจากร้านเดี่ยวๆ ตามอาคารพาณิชย์ ก็ยังมีร้านดอกไม้เป็นคูหาเล็กๆ อยู่ตามอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และใกล้ๆ บริเวณวัด ต่างๆ

ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว วัดลาดพร้าว

ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

ร้านดอกไม้ ลาดพร้าว วัดลาดพร้าว – วังหิน เป็นวัดเก่าแก่และอยู่คู่ลาดพร้าวมานาน แต่เดิมวัดลาดพร้าวไม่ได้ตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ แต่อยู่ห่างออกไป 100 เมตร ตรงบริเวณเชิงสะพานฝั่งตรงข้าม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2413แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 คณะสงฆ์ และชาวบ้านลาดพร้าว ได้มีความเห็นพ้องตรงกันว่า สมควรย้ายวัดมาอยู่ใกล้กับวังลาดพร้าว (วัง คือแอ่งน้ำขังขนาดใหญ่กว่าบึง) เพราะสถานที่เดิม เป็นที่ดอน ไม่สะดวกต่อการที่พระสงฆ์ สามเณรจะใช้น้ำอุปโภค-บริโภค จึงได้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ที่วังลาดพร้าวนี้ (สถานที่ปัจจุบัน)  บริเวณทางเข้าวัดลาดพร้าว เป็นถนนลาดพร้าว-วังหิน แยกมาจากถนนลาดพร้าว (ลาดพร้าว 41 หรือโชคชัย 4) เป็นซอยที่มีบ้านพักอาศัยหนาแน่น มีร้านอาหารชื่อดังหลายร้าน อีกทั้งร้านดอกไม้ ลาดพร้าว อีกประปราย เผื่อว่าใครมาทำบุญ งานมงคลหรืองานอวมงคลที่วัดลาดพร้าว ก็แวะมาสั่งซื้อดอกไม้ระหว่างทางเข้าได้เลย

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.