ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงขนาดย่อมของประเทศไทย เมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และเป็นเส้นแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่าห้าล้านคน ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับการกล่าวว่าเป็นเอกนครสูงสุดเมืองหนึ่งของโลก เพราะมีประชากร พักอาศัย ทำงาน รวมนักท่องเที่ยวที่มากกว่า เมืองอันดับสอง ถึงสี่สิบเท่า

กรุงเทพมหานคร แหล่งรวมธุรกิจแทบทุกชนิด รวมถึงร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร เป็นทั้งศูนย์รวมค้าขายดอกไม้ส่ง และมีร้านค้าปลีกมากมายกระจายอยู่แทบทุกวัด อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร แหล่งค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก คือปากคลองตลาด เป็นทั้งแหล่งค้าดอกไม้ส่ง ยามค่ำคืน และค้าปลีกในเวลากลางวัน

ธุรกิจร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

การเปิดร้านดอกไม้ กรุงเทพฯ หรือการทำธุรกิจร้านดอกไม้ในกรุงเทพฯ แบ่งตามลักษณะการจำหน่างดกไม้ได้4 ประเภท

  1. ร้านดอกไม้ กรุงเทพฯ ที่เป็นร้านค้าส่ง ตั้งอยู่ในแหล่งค้าส่งดอกไม้ และรับดอกไม้จากทั่วทุกสารทิศในเมืองเมืองไทย เพื่อนำมาจำหน่ายให้ร้านดอกไม้ค้าปลีกหรือร้านรับจัดดอดไม้ทั่วไป ซึ่งร้านเหล่านี้หากเป็นคู่ค้าประจำกันแล้วก็เพียงแค่โทรศัพท์สั่งดอกไม้จากร้านค้าส่ง ให้ส่งดอกไม้มาให้ตนที่ร้านได้เลย หรืออาจจะมาเลือกด้วยตัวเองก็ได้ตามตลาดดอกไม้ใหญ่ๆ เช่น ปากคลองตลาด ตลาดยิ่งเจริญ และตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น
  2. ร้านดอกไม้ที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัด ทั่วกรุงเทพฯ โดยร้านดอกไม้เหล่านี้ จะเน้นการจัดและจำหน่ายพวงหรีด และจัดดอกไม้งานศพ เป็นหลัก ส่วนการจัดดอกไม้ประเภทอื่นๆ ถือเป็นการจัดเสริมขึ้นมา ซึ่งหากนับจำนวนร้านที่อยู่ใกล้ๆ บริเวณวัดทางพุทธศาสนา ที่มีอยู่กว่า 400 วัด แต่ละวัดจะมีร้านดอกไม้ที่จัดจำหน่ายพวงหรีดและดอกไม้อื่นๆ อยู่ประมาณ 3-6 ร้าน ซึ่งประมาณได้ว่า ร้านดอกไม้ใกล้ๆ วัดในกรุงเทพ จะมีอยู่รวมกันประมาณ 2,400 ร้านได้
  3. ร้านดอกไม้ที่ตั้งอยู่ตามอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ตลาดสด และอื่นๆ อีกไม่น่าจะต่ำกว่า 2,000 ร้านค้า ที่รวมทั้งร้านเล็กๆ และร้านใหญ่ ที่พร้อมจัดดอกไม้ให้กับผู้ที่ผ่านไปมา หรือลูกค้าประจำที่โทรสั่งเพื่อให้นำไปส่งต่อถึงผู้รับ
  4. ร้านดอกไม้ออนไลน์ ที่มีระบบอีคอมเมิซแบบเต็มรูปแบบ คืออาจจะมีหรือไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง กรณีไม่มีหน้าร้านนั้น หมายถึงร้านอีคอมเมิซที่มีการติดต่อกับร้านดอกไม้ทั่วไป โดยการลงรูปดอกไม้ในเวปไซด์ของตน ให้ลูกค้าได้เลือก และทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ทางร้านมีบริการส่งด้วย โดยที่บางครั้งผู้ซื้อเองก็ไม่ทราบหรอกว่า ร้านที่จัดดอกไม้ให้ตนอยู่ส่วนใดของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ร้านดอกไม้ กรุงเทพฯ แบบอีคอมเมิซ กำลังเป็นที่นิยมและเติบโตค่อนข้างมาก ในปัจจุบัน

 

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.