ร้านขายพวงหรีด

ร้านขายพวงหรีด

ธุรกิจหลังความตาย เป็นอีกธุรกิจหนึ่ง ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ หลังจากที่ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ทำการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจงานศพไว้เมื่อปี พ.ศ. 2552 ว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานศพ มีเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยเม็ดเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เริ่มคำนวณกันตั้งแต่การเคลื่อนย้ายศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา ไปจนกระทั่งเผา หรือฝังตามความต้องการของผู้ตายหรือญาติ

ร้านขายพวงหรีด หนึ่งในธุรกิจหลังความตาย

แม้การสั่งซื้อพวงหรีด จากร้านขายพวงหรีด ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ วัด ร้านหนึ่ง จะมีราคาเริ่มต้น เพียง 500 บาท ซึ่งแลดูจะไม่แพง และดูจะเป็นราคาปรกติในการสั่งซื้อพวงหรีดสักพวง เพื่อนำไปแสดงความเสียใจต่อเจ้าภาพและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้ตาย หากแต่ยังมีพวงหรีด จากร้านขายพวงหรีดออนไลน์ ที่มีบริการจำหน่ายและจัดส่งพวงหรีดทุกวัด และทั่วประเทศ โดยท่านสามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปสั่งที่ร้าน ด้วยราคาเริ่มต้น 800 บาท ไปจนถึง 5,000 บาท ก็มีอยู่ไม่น้อย

จากงานวิจัย ของคุณสิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคุณวนิพพล มหาอาชา ในหัวข้อ “ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการตาย” มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจร้านขายพวงหรีด สรุปความได้ว่า ในกรุงเทพมหานคร ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีร้านจำหน่ายพวงหรีดอยู่เท่าไร แต่จากการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และจากการสังเกตจะพบว่า วัดทั่วๆ ไป ในกรุงเทพมหานคร จะมีร้านขายพวงหรีดตั้งอยู่หน้าวัด ประมาณ 3 ร้าน และยังมีร้านขายดอกไม้เป็นหลัก แต่มีการจำหน่ายพวงหรีดเป็นบริการเสริม ประมาณ 2-3 ร้าน ดังนั้นหากนับจำนวนวัดที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ประมาณ  450วัด(ปัจจุบันปี 2557) มาคำนวณ จะได้จำนวนร้านดอกไม้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวงหรีดและดอกไม้ ประมาณ 2,500 ร้าน ทั้งนี้ ยังไม่รวมร้านดอกไม้ที่มิได้ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณวัด แต่มีธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ และรวมถึงการจัดพวงหรีดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า อีกประมาณเกือบเท่าตัว

ร้านขายพวงหรีด ส่วนใหญ่แล้วจะมีการจัดแบ่งพวงหรีดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่พวงหรีดที่ทำจากดอกไม้สด พวงหรีดที่ทำงานดอกไม้แห้ง และพวงหรีดที่ใช้วัสดุผ้าขนหนูมาเป็นตัวหรีด ราคาพวงหรีดประเภทดอกไม้สดมีราคาเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ 500 -3,000 บาท ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด รองลงมาเป็นพวงหรีดแบบดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้แห้ง ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 500 – 1,500 บาท และสำหรับพวงหรีดที่มีผู้นิยมน้อยที่สุดคือพวงหรีดที่ทำด้วยวัสดุผ้า มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 300 – 1,500 บาท

จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายพวงหรีด เห็นได้ว่า การผลิตพวงหรีด เป็นธุรกิจที่สร้างงานให้กับชุมชน ทั้งยังมั่งคงและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานของเกษตรกรชาวไร่ ชาวสวน ในการปลูกและตัดดอกไม้ การจ้างงานในการจัดแต่งพวงหรีด การจ้างงานในส่วนของการขนส่ง เป็นต้น ผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า ธุรกิจร้านขายพวงหรีดสามารถทำให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดเป็นหลักพันล้านบาทต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ระบุว่า ตลาดดอกไม้ของประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 7.5 พันล้านบาท แบ่งเป็น ดอกไม้สด 1.2 พันล้านบาท ดอกไม้จัดส่งถึงบ้าน 2 พันล้านบาท และพวงหรีด 4.3 พันล้านบาท และพวงหรีดดอกไม้สด ยังคงเป็นพวงหรีดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ร้านขายพวงหรีด

 

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.