พวงหรีด

พวงหรีด

พวงหรีด คำว่า หรีด เป็นคำที่ออกเสียงทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Wreath(รีธ) คือการจัดสิ่งของประเภทเดียวกัน จำพวก ดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ กิ่งไม้เล็กๆ ที่ใบร่วงไปแล้ว หรือ วัสดุอื่นๆ ที่ จะนำมาประกอบกันให้เป็นรูปวงแหวน

ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก คำว่า wreath ควรจะหมายถึง “พวงมาลา” หรือ “พวงพืชพันธ์ไม้” อันเนื่องมาจากพวงหรีดหรีด มักจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับครัวเรือน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ประดับในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ทั้งยังใช้ตกแต่งในช่วงงานทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วโลก “พวงมาลา” มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับพวกเขา พวกเขามักจะจัดทำขึ้นในช่วงเทศกาลและเป็นสัญลักษณ์แทนความแข็งแกร่ง เป็นการจัดเทศกาลตลอดฤดูหนาวอันเลวร้าย บ้างก็ใช้ใบกระวาน (Bay laurel) มาประดิษฐ์ พวงมาลาเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม มาลาใบกระวาน (Laurel wreath)ตามประวัติศาสตร์โรมันโบราณ หรีด ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะจากการทำศึกสงคราม โดยแม่ทัพจะสวมหรีดไว้ที่ศีรษะ เมื่อเดินทัพกลับเข้ากรุงโรม

พวงหรีด

พวงหรีด กับพิธีศพ

พวงหรีด

การมอบพวงหรีด ในพิธีศพของผู้ตาย ตามความหมายดั้งเดิมของชาวต่างชาติตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด “หรีด” คือ พวงมาลาที่ใช้ประดับพิธีเพื่อแสดงการไว้อาลัย และแสดงความระลึกถึงผู้ตาย โดยความเชื่อนี้ เมื่อทูตสวรรค์จะลงมานำพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไป และการประดับวาง “หรีด” เป็นการแสดงความเคารพต่อบรรดาทูตสวรรค์เหล่านั้นด้วย

พวงหรีด กับ พวงมาลา

ผู้อ่านคงเริ่มงง ทำไม ผู้เขียนถึงใช้คำว่า พวงหรีดบ้าง พวงมาลาบ้าง ทั้งนี้ โดยความหมายที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ Wreath ก็หมายถึงทั้ง “พวงหรีด” และ “พวงมาลา” นั่นแหล่ะ สำหรับชาวต่างชาติตะวันตก ไม่ว่าจะใช้ wreath กับใคร เทศกาลใด หรือเมื่อใด เขาก็จะใช้คำว่า wreath แต่เมื่อมาถึงบ้านเรา เมื่อแปลคำว่า wreath ออกมาเป็น คำไทย “พวงหรีด” และ “พวงมาลา” ก็ถูกแยกออกเป็น 2 คำที่ใช้ต่างกัน

พวงหรีด หมายถึงดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงร่างที่กำหนด เช่น วงกลม วงรี โดยใช้ดอกไม้เป็นส่วนประกอบหลัก มีใบไม้ประกอบบ้าง พวงหรีด จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเคารพศพผู้ตาย แสดงความเสียใจต่อครอบครัว และเพื่อเป็นการบ่งบอกว่า ผู้ให้เป็นใคร และได้มาในงานศพนี้แล้ว วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดอกไม้สด แต่ต่อมาภายหลัง ก็มีการดัดแปลงพวงหรีดให้มีความหลากหลาย โดยอาจจะใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้กระดาษ วัสดุอื่นๆ เช่น พัดลม ผ้าขนหนู ผ้านวม ผ้าห่ม ต้นไม้ หนังสือ ช้อน เป็นต้น

พวงมาลา หมายถึง ดอกไม้ที่จัดตกแต่งผูกเป็นวง ใช้สำหรับสักการะพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ การจัดพวงมาลาจัดโครงเป็นวงรี ใช้เฉพาะดอกไม้สด และควรจะเป็นดอกไม้ประจำวันประสูติของกษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์นั้น เช่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นิยมใช้กุหลาบสีแดง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ใช้กุหลาบสีชมพู เป็นต้น

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.