พวงหรีด ภาษาอังกฤษ

พวงหรีด ภาษาอังกฤษ

หรีด มากจากคำภาษาอังกฤษ ว่า “wreath”

หรีด เป็นดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่างๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น เคารพศพ ประดับตกแต่ง หรือทำเป็นมงคล (เครื่องสวมศีรษะ)

ในประเทศไทย เราก็ใช้คำว่า“หรีด” แบบทับศัพท์ ออกเสียงเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ และมีคำว่า “พวง”รวมอยู่ด้วย

พวง ที่หมายถึง กลุ่มของที่มีลักษณะอย่างเดียวกันอยู่รวมกันหรือผูกมัดรวมไว้ด้วยกัน เช่น พวงองุ่น พวงดอกไม้ พวงลูกโป่ง เป็นต้น

ในบ้านเราจึงใช้คำว่า “พวง” นำหน้าคำว่า “หรีด” และได้คำนิยามรวมกัน คือ ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้น หรือจัดขึ้นตามโครงรูปต่างๆ เช่น วงกลม วงรี และในบ้านเรา พวงหรีด คือดอกไม้ที่ใช้แสดงความเคารพในงานศพ

เนื่องจากคำว่าwreath – พวงหรีด ภาษาอังกฤษ มิได้หมายถึงดอกไม้ที่ใช้แสดงความเคารพในงานศพเท่านั้น  แต่ยังใช้แทน การร้อยดอกไม้ สำหรับกิจการหรือพิธีการอย่างอื่นด้วย เช่น

  • wreath สำหรับวันคริสต์มาส ที่ใช้กิ่งฮอลลี่ กิ่งสน หรือวัสดุอื่นๆ มาขดเป็นวง ประดับด้วยลูกเบอรี่แดง หรือลูกต้นสน ติดโบว์ ติดกระดิ่ง หรืออื่นๆ ที่มีโทนสีเขียวแดง แขวนไว้ที่หน้าประตูบ้าน หรือหน้าต่าง
  • wreath ที่ใช้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนฤดูกาล หรือบอกฤดูกาล เช่น autumn wreath ในฤดูหนาว หรือ spring wreath ในฤดูใบไม้ผลิ

พวงหรีด ภาษาอังกฤษ

  • wreath ที่ใช้สำหรับวันมงคลเช่นงานแต่งงาน ที่ตามธรรมเนียมท้องถิ่นบางแห่ง เจ้าบ่าว-และเจ้าสาว จะมีหรีดที่ทำจากดอกไม้หรือวัสดุอื่นมาร้อยและขดเป็นวงกลม สำหรับสวมศีรษะ เหมือนสวมมงกุฎดอกไม้ โดยอาจจะผูกเชื่อมกันด้วยระยะห่างประมาณหนึ่ง พอให้เจ้าบ่าว-เจ้าสาวเดินไปมาได้สะดวก  หรือดอกไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน ก็ใช้คำว่า wreath เช่นกัน

พวงหรีด ภาษาอังกฤษ

ฉะนั้น เมื่อจะใช้คำว่า wreath สำหรับดอกไม้ที่จะนำมาแสดงความเคารพในงานศพ ในภาษาอังกฤษ ควรจะมีคำว่า funeral ที่แปลว่า งานศพ อยู่ด้วย = funeral wreath เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

ความหมายของคำว่า Wreathหรือพวงหรีด ภาษาอังกฤษ จาก Dictionary บางเล่ม  (ที่มา คลิก)

  • English – Thai : NECTEC’s Lexitron-2 Dictionary

Wreath              [N.] พวงหรีด See also หรีด, พวงมาลัย, พวงมาลา Syn. Chaplet, garland, laurels

Wreathe            [VT] คล้องพวงมาลัย See also แขวนพวงหรีด, แขวนพวงมาลัย

Wreathe in         [PHRV] หุ้มด้วย, See also ห่อด้วย

Wreathe into      [PHRV] ทำให้เป็นวง

Wreath round     [PHRV] บิดรอบ, See also หมุนรอบ Syn. wreathe around

Wreath around   [PHRV] บิดรอบ, See also หมุนรอบ Syn, twist around, wind around, wreathe round

  • อังกฤษ – ไทย คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.

Wreaths             พวงดอกไม้

  • English – Thai : HOPE Dictionary

Wreath              (รีธ) n. พวงหรีด, พวงมาลัย, มาลัย, สิ่งที่ร้อยเป็นวง vt., vi. ร้อย (พวงมาลัย, ดอกไม้) พันรอบ, ม้วน, โอบ, โอบล้อม, ล้อมรอบ, ปิด, หมุน, ทำให้งอ, หมุนเป็นวง pl. wreaths, See also: wreathless adj. wreathlike adj.

Wreathe            (รีธ) vt., โอบ, ล้อม, โอบล้อม, ร้อยเป็นวง, พันรอบ, บิดหมุน, ทำให้งอ, หมุนเป็นวง, Syn. encircle, entwine

  • English – Thai: Nontri Dictionary

Wreath              (n) พวงหรีด, พวงมาลัย

Wreathe            (vt) ร้อยดอกไม้, ประดับพวงมาลัย, โอบ, ล้อม

พวงหรีด ภาษาอังกฤษ

 

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.