พระพรหม พรหมลิขิต และการขอพร

พระพรหม พรหมลิขิต และการขอพร

ตามหลักศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พระพรหม Brahma หรือ ท้าวมหาพรหม เทพแห่งการสร้างสรรค์ ความรอบรู้ ความคิดอ่าน ความเป็นปราชญ์ ความสำเร็จในศาสนา เทพเจาผู้ประทานพร และผู้ให้ ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) เป็นผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆ ในจักรวาล รวมทั้งเป็นผู้ให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท พระพรหม คือพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน ดังคำว่า พรหมลิขิต

กำเนิดของพระพรหม

ตามคัมภีร์ปุราณะของพราหมณ์ แยกตามความเชื่อของแต่ละนิกาย

นิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ (ไวษณพนิกาย) กล่าวไว้ว่า พระพรหมถือกำเนิดในดอกบัว ที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภี (สะดือ) ของพระวิษณุ นั่นหมายถึงพระวิษณุมีมาก่อนทุกสรรพสิ่ง พระองค์ต้องการสร้างโลก จึงให้กำเนิดพระพรหมขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้

นิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ (ไศวะนิกาย) ได้กล่าวถึงกำเนิดพระพรหมว่า พระศิวะใช้พระหัตถ์ข้างหนึ่ง ลูบพระหัตถ์อีกข้างหนึ่ง บังเกิดแสงขึ้นมาระหว่างพระหัตถ์ พระพรหมก็ออกมาจากแสงนั้นเอง ด้วยเหตุผลที่พระศิวะต้องการสร้างโลก จึงกำเนิดพระพรหมขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้ ตำนานนี้ พระศิวะจึงเป็นผู้มีมาก่อนทุกสรรพสิ่ง

ฝ่ายพระพรหมเองนั้น บันทึกไว้ว่า พระพรหมเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสิ่งใดมาก่อน แท้จริงแล้วพระองค์ไม่มีจุดกำเนิด คือมีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นของจักรวาล เรียกสภาวะของพระพรหมนี้ว่า อาปวะ เมื่อพระพรหมประสงค์จะสร้างสิ่งต่างๆ จึงได้แบ่งตนเองออกเป็นสองภาค ภาคหนึ่งคือเพศชาย อีกภาคหนึ่ง คือเพศหญิง (พระแม่สรัสวดี) ร่วมมือกันสร้างเทพองค์อื่นๆ เทวดา มนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณทั้งหลายในโลก

การบูชาพระพรหม

พระพรหม พรหมลิขิต และการขอพร

โต๊ะหมู่บูชา และการทาสีหรือการปูผ้า ควรเป็นสีขาว หรือสีอ่อนๆ ไม่ฉูดฉาด ห้ามใช้สีดำ

การกราบไหว้พระพรหม หากสถานที่กราบไหว้เป็นเทวาลัยขนาดใหญ่ ควรไหว้พระพรหมให้ครบทั้ง 4 พระพักตร์ เริ่มจากพระพักตร์กลาง ด้านหน้า เดินวนไปตามเข็มนาฬิกา จนกลับมาที่เดิม

เครื่องบูชา เครื่องสังเวยต่างๆ  อาทิเช่น ดอกไม้ กลิ่นหอมอ่อนๆ เช่น ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกโมก กำยาน และธูป

ผลไม้ ถวายได้ทุกชนิด แนะนำมะพร้าว สาลี่ ชมพู่ กล้วยสามารถถวายธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวหุง เมล็ดถั่วต่างๆ งาขาว งาดำ ลูกเดือย เผือก มัน สมุนไพร  เมล็ดพริกไทย ผักชี ใบกระเพรา พืชสดต่างๆ ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด

การใช้ธูปไหว้พระพรหม

ด้านหน้าไหว้ด้วยธูป 16 ดอก ร่วมกับดอกไม้หอม ขอพรเกี่ยวกับการงาน การเรียน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

แล้วเดินไปทางขวา ทิศที่สองนี้ ใช้ธูป 36 ดอก กับดอกไม้หอม ขอพรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ขายที่ได้ ประสบความสำเร็จในโครงการ ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดินได้ รถยนต์ รวมถึงเรื่องหนี้สินที่คนยืมไปแล้วไม่คืน

เดินวนต่อไปทางขวา ทิศที่สาม ใช้ธูป 39 ดอก กับดอกไม้หอม ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต

เดินวนต่อไปทางขวา ทิศที่สี่ ทิศสุดท้ายใช้ธูป 19 ดอก กับดอกไม้หอม ทิศนี้ขอเกี่ยวกับโชคลาภ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน และขอบุตร

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.