ทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร

ทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร

หลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่า การทำบุญให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว ที่ไม่ใช่ช่วงเวลางานศพ เช่น ทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร

ผู้เขียนเองก็สงสัยค่ะ ว่าการไปทำบุญให้กับผู้ตาย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหน หรือเมื่อครบ 100 วัน แล้วเราจะจัดงาน ทำบุญ 100วัน ใส่เสื้อสีอะไร จึงจะเหมาะสมกับงานทำบุญนี้ ผู้เขียนมีคำตอบค่ะ แต่ก่อนจะไปดูคำตอบของการทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร ลองมาดูข้อมูลเกี่ยวการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวาระ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน กันค่ะ

ความรู้ ความหมายข้อแนะนำ และการทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวาระ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน มีผลต่อการไปเกิดยังภพภูมิสุคติ หรือทุคติต่อผู้ตาย ดังนั้นเมื่อบุคคลที่รัก และเคารพเสียชีวิต สิ่งสำคัญมากกว่าการจัดงานศพให้ถูกต้องตามประเพณีแล้ว คือครอบครัว สามีภรรยา ลูกหลานจะต้องรู้จักวิธีการส่งบุญให้แก่ผู้ตาย และดำเนินการทำตามหลักพุทธศาสนา ได้อย่างถูกต้องและทันการ

การเดินทางของชีวิตหลังความตายเป็นสากล

เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสากลโลกในวัฏสงสาร ความตายเป็นเพียงจุดสิ้นสุดของชีวิตในภพภูมิหนึ่งๆ เพื่อการเดินทางต่อไปยังสุคติภูมิหรือทุคติภูมิต่อไป ดังนั้นไม่ว่าผู้ตายจะเป็นคนไทยชนชาติใด ประเทศใด หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ โดยความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้ว ทุกสรรพชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเดียวกัน

ตายแล้ว 7 วันแรก ยังอยู่ในโลกมนุษย์

เมื่อตายแล้ว กายละเอียด (วิญญาณ) ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ ตามสถานที่คุ้นเคย เช่นบ้าน ที่ทำงาน และที่อื่นที่ผู้ตายรู้สึกผูกพัน ช่วง 7 วันแรกนี้ครอบครัว ญาติมิตร ต้องทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ตาย เมื่อได้รับอนุโมทนาบุญนั้นๆ แล้ว ก็จะเกิดในสุคติตามกำลังบุญ โดยไม่ต้องไปยมโลก

ตายแล้ว 7-50 วัน ช่วงรอการพิพากษาที่ยมโลก

สำหรับผู้ที่ไม่มีญาติมิตรอุทิศกุศลให้ เมื่อครบ 7 วันแล้ว กายละเอียดของผู้ตาย จะถูกนำมายังยมโลกเพื่อรอการพิพากษาในบุญและบาปที่กระทำไว้ขณะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ วาระ 50 วันนี้ยังเป็นช่วงที่กายละเอียดสามารถรับบุญที่ส่งมาจากโลกมนุษย์ได้

ตายแล้ว 51-100 วัน ช่วงกำลังถูกพิพากษา

ในช่วงนี้ พระยายมราชจะทำการพิพากษากายละเอียดของผู้ตาย ว่าจะให้ไปเกิดในทุคติภูมิคือสัตว์นรก เปรต อสูรกาย หรือสัตว์เดรัจฉานในยมโลก หรือสุคติภูมิ คือภพภูมิมนุษย์ ขึ้นไป ตามกำลังบุญและบาปที่เคยกระทำในอดีต ซึ่งในวาระ 51-100 วันนี้ ญาติมิตรที่ทำการอุทิศบุญให้ผู้ตาย กายละเอียดก็ยังสามารถรับบุญได้

มารยาทการแต่งกายไปงานอวมลคล ไม่ว่าจะเป็นทำบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ ทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร

การทำบุญเลี้ยงพระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตาย นิยมทำกันอยู่ 2 อย่าง คือ การทำบุญหน้าศพ เรียกว่าทำบุญ 5 วัน 7 วัน หรือ 100 วัน และทำบุญอัฐิในวันคล้ายวันตายของผู้ล่วงลับ

  • ถ้าเป็นงานศพ ควรแต่กายเรียบร้อย สีขาวหรือสีดำ
  • ถ้าเป็นงานวันทำบุญ ควรแต่งกายเรียบร้อย สีเรียบๆ ไม่มีลายหรือสีฉูดฉาด จนเกินควร เหมาะสมกับงาน ไม่มีเครื่องประดับหรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินพอดี

ทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร ทำบุญ 100 วัน ใส่เสื้อสีอะไร

 

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.