ดอกดาวเรือง ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้เศรษฐกิจ

ดอกดาวเรือง ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้เศรษฐกิจ

ดอกดอกเรือง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Tageteserecta L. ชื่อท้องถิ่นว่า คำปู้จู้ (ภาคเหนือของไทย) นิยมปลูกแบบตัดดอก เป็นดาวเรืองในกลุ่ม African  หรือ American marigold เป็นพันธุ์ดอกใหญ่ พันธุ์ที่ใช้เป็นการค้าในประเทศไทยได้แก่พันธุ์ซอเวอริน (Soverign) นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่นำเข้ามาได้แก่พันธุ์จาเมกาและอื่นๆ อีกหลายพันธุ์  ดอกดาวเรืองขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด อาจใช้ปักชำก็ได้แต่ต้นที่ได้จะมีดอกขนาดเล็กกว่าเพาะเมล็ด

ดอกดาวเรือง ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์

ที่ผู้เขียนกล่าวว่าดอกดาวเรือง เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้แปลว่า ดาวเรืองเป็นดอกไม้วิเศษ ให้เราไปขอพรหรือกราบไหว้บูชาแต่อย่างใดนะคะ แต่ผู้เขียนหมายถึงว่า ดอกดาวเรือง คือดอกไม้ที่บ้านเรานิยมนำมาใช้ร้อยพวงมาลัย ทั้งเป็นมาลัยที่มีแต่ดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามล้วนๆ และมาลัยดอกมะลิ ที่มีดาวเรืองเป็นตุ้มของมาลัย ก็สวยงามไม่แพ้กัน หรือตัดดอกพร้อมกิ่งมาปักแจกัน เพื่อใช้ในการบูชาพระและสิ่งศักดิสิทธ์ตามความเชื่อ งานบวชงานบุญต่างๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ดอกดาวเรืองประดับประดาตกแต่งสถานที่ให้ดูเหลืองอร่าม เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการทำบุญ

ดอกดาวเรือง ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้เศรษฐกิจ

นอกจากดอกดาวเรืองจะใช้ในการเคารพบูชาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว สารสีเหลืองของกลีบดอก มีสารสีเหลืองที่เรียกว่า Xanthophyll สูง สามารถนำมาสกัดเป็นสีผสมอาหาร ส่วนมากจะนิยมนำมาผสมกับไข่ไก่เพื่อให้มีสีสวยทดแทนสารสังเคราะห์

ดอกดาวเรือง ดอกไม้เศรษฐกิจ

ด้วยต้นทุนการซื้อต้นกล้าดาวเรืองที่ไม่สูงนัก และระยะเวลาในการปลูกเพื่อตัดดอก เพียง เดือนครึ่ง ถึง 2 เดือน แต่ละครั้งของการปลูกสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง ทำให้ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ได้ดีทีเดียว

ตัวอย่างเกษตรกร ที่ปลูกดอกดาวเรือง เป็นอาชีพหลัก

คุณบุญเรือง เพชรนา จังหวัดพิจิตร มีดาวเรืองที่พร้อมตัดดอก 4000 ต้น และต้นกล้าอีก 4000 ต้น ที่พร้อมปลูกสลับไป เนื่องจากดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอก พืชล้มลุก การปลูกแต่ละครั้งใช้เวลา 2 เดือน ก็ตัดดอกขายได้ โดยสามารถตัดได้ 2-3 วันต่อ 1 ครั้ง และมีรายได้ ไร่ละ 2-3 หมื่นบาท ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกด้วย ถ้าดอกใหญ่ก็จะได้ราคาดี

นายวรวิทย์ เทียนเรือง จังหวัดลพบุรี ปรับเปลี่ยนที่นา 13 ไร่มาปลูกดอกดาวเรืองกว่า 100,000 ต้น ใช้ระบบน้ำหยด ใช้เวลาในการปลูก 45 วัน ช่วงแรกที่ออกดอก ดาวเรืองจะให้ดอกต้นละ  5-7 ดอก สามารถตัดได้วันละ 80,000 – 100,000 ดอก ส่งขายที่ปากคลองตลาดในราคาดอกใหญ่ ดอกละ 1 บาท ขนาดรองลงมา ดอกละ 80 สตางค์ และ 70 สตางค์ ตามลำดับ ทำให้ราคาตัดดอกดาวเรืองขายได้วันละประมาณ 70,000 –100,000 บาท  หักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็มีเงินกลับเข้าบ้านครั้งละไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นบาท ในช่วงหน้าแล้งดอกดาวเรืองเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่ขาดน้ำ ไม่สามารถปลูกได้ จึงทำให้ราคาสูงขึ้น แต่คุณวรวิทย์ ใช้น้ำบาดาล จึงไม่เคยขาดน้ำ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.