ดอกกุหลาบสวย ๆ

ดอกกุหลาบสวย ๆ

กุหลาบ (Rose) ดอกกุหลาบสวยๆ ดอกไม้ที่นิยมใช้สื่อความหมายแทนความรู้สึกของผู้ให้ สู่ผู้รับมานานแสนนาน และใช้มอบให้กันได้ในเกือบทุกเทศกาล

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเพื่อการค้ากันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมานาน กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการซื้อขายอันดับหนึ่งในตลาดประมูลอัลสเมีย (Aalsmeer Flower Market) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ซึ่งเป็นตลาดประมูลดอกไม้ใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการซื้อขายดอกกุหลาบสวยๆ ถึง 1,672 ล้านดอก และมักจะมียอดขายสูงสุดในประเทศต่างๆ เมื่อเทียบกับไม้ดอกชนิดอื่นๆ โดยประเทศที่ปลูกกุหลาบรายใหญ่ของโลกได้แก่ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ อิสราเอล เยอรมนี เคนยา วิมบับเว เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เม็กซิโก แทนซาเนีย และมาลาวี เป็นต้น

รูปดอกไม้กุหลาบสวยๆ

ดอกกุหลาบสวย ๆ ดอกกุหลาบสวย ๆ

ในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกกุหลาบตัดดอกประมาณ 5,500 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี มีการขยายตัวของพื้นที่มากที่สุดใน อำเภอพบพระ จ.ตาก  ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่การเพาะปลูกดอกกุหลาบสวยๆ ถึง 3,000 ไร่ เนื่องจาก อ.พบพระมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม พื้นที่ไม่สูงชัน และค่าจ้างแรงงานถูก (แรงงานต่างชาติ)

การเพาะปลูกกุหลาบตัดดอกในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การเพาะปลูกกุหลาบในเชิงปริมาณ และการเพาะปลูกกุหลาบในเชิงคุณภาพ

การเพาะปลูกเชิงปริมาณ หมายถึงการปลูกกุหลาบในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือการปลูกในพื้นที่ราบ ซึ่งจะได้ผลผลิตปริมาณมาก แต่มีคุณภาพน้อย เช่น ดอกและก้านมีขนาดเล็ก มีตำหนิจากโรคและแมลง หรือการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน อายุของดอกตัด สั้น ทำให้ราคาต่ำ

การเพาะปลูกดอกกุหลาบเชิงคุณภาพ นิยมปลูกในเขตภาคเหนือและบนที่สูง โดยปลูกในโรงเรือนพลาสติก พื้นที่จำกัด มีการจัดการการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่งอย่างดี ใช้แรงงานที่ชำนาญ ทำให้กุหลาบที่ได้มีคุณภาพดี และมีอายุหลังการตัด นานกว่า

ตลาดของดอกกุหลาบคุณภาพปานกลางถึงต่ำ (ตลาดล่าง) ในปัจจุบันถึงขั้นอิ่มตัว เกษตรกรขายได้ราคาต่ำมาก ส่วนตลาดของกุหลาบที่มีคุณภาพสูง (ตลาดบน) ผลผลิตในประเทศยังไม่เป็นที่เพียงพอ และขาดความต่อเนื่อง ทำให้ยังต้องนำเข้าดอกกุหลาบสวยๆ จากต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย เป็นต้น  ดังรูปดอกไม้กุหลาบสวยๆ  นี้

สำหรับแหล่งจำหน่ายกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ซึ่งพ่อค้าส่งจะนำกุหลาบตัดดอกมาส่งเกือบทุกวัน คือ ตลาดปากคลองตลาด และตลาดสี่มุมเมือง

ดอกกุหลาบสวย ๆ ดอกกุหลาบสวย ๆ

รูปดอกกุหลาบสวยๆ

หากผู้อ่านต้องการหารูปดอกกุหลาบสวยๆ เพิ่มเติม ผู้เขียนขอแนะนำ เวปไซด์ pixabay.com และ pexels.comซึ่งเป็นเวปไซด์ที่เราสามารถนำรูปดอกกุหลาบสวยๆ ที่ที่โพสไว้มาใช้ได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์ ค่ะ

ที่มาข้อมูล : Wikipedia คลิก

July 6, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.