คำเขียนพวงหรีด คำลาสุดท้าย

คำเขียนพวงหรีด คำลาสุดท้าย

พวงหรีด อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เราสามารถมอบให้กับคนคนหนึ่ง แม้จะเป็นการมอบให้หลังจากที่คนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม หลายๆ คนจึงให้ความสำคัญกับพวงหรีดเทียบเท่ากับของขวัญชิ้นพิเศษ หากแต่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย การมีพวงหรีดประดับเรียงรายภายในศาลาหรือบริเวณโดยรอบยังสื่อความหมายเป็นนัยๆ ด้วยว่าผู้ที่เสียชีวิตเคยเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จัก มีคนรักและอาลัยมากมาย  คำเขียนพวงหรีด จึงเปรียบเสมือนคำพูดสุดท้ายที่เราจะกล่าวให้กับผู้ตาย

 

ตัวอย่างการเขียนคำไว้อาลัยพวงหรีด

ตัวอย่าง เขียนคำไว้อาลัยพวงหรีด ในนามบุคคล อาทิเช่น  อาลัยรัก , ด้วยรักและอาลัย, ด้วยความอาลัยยิ่ง, ร่วมไว้อาลัย, ขอให้ไปสู่สุคติ R.I.P. Deepest Sympathy แล้วตามด้วยชื่อของผู้ให้ จะเป็นชื่อบุคคล หรือในนามครอบครัวก็ได้ ตามแต่ผู้ให้ต้องการแจ้งให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบ ทั้งนี้หากผู้ให้ไ

คำเขียนพวงหรีด คำลาสุดท้าย

ม่ต้องการเขียนคำอาลัยใดใด ก็สามารถระบุชื่อผู้ให้หรือชื่อครอบครัวได้เลย  หรือใช้คำอาลัย แต่ไม่ระบุชื่อผู้ให้ ก็ได้

หากเป็นการส่งพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจในนามบริษัท ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีคำอาลัยเขียนไว้บนพวงหรีด โดยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กร ซึ่งสามารถเขียนได้ทั้งแบบใส่ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อ ก็ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขอเพียงแค่เป็นชื่อที่ผู้อ่านแล้วรับรู้ว่าพวงหรีดนี้มาจากบริษัทหรือองค์กรใด ก็พอ ร้านพวงหรีดมีสติดอทคอม มีบริการจัดพิมพ์ตราบริษัทหรืองค์กรแนบติดไปกับชื่อที่เขียนไว้ที่พวงหรีดด้วย ผู้เขียนคิดว่าเป็นความคิดที่ดีทีเดียว

นอกจากการเขียนคำไว้อาลัยพวงหรีดแล้ว ผู้เขียนมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วลี เพื่อแสดงความอาลัยที่ถูกต้อง ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากที่มีการใช้คำว่า “ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” กันอย่างมากมายนั้น แท้จริงแล้ว คำว่า “สวรรคาลัย” มีความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือเป็นคำกิริยา หมายความว่า ตาย (ใช้กับเจ้านายชั้นสูง) ซึ่งไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์ ทำให้การใช้คำว่า “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” เป็นการสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้อง

โดยแท้จริงแล้ว คำว่า “สวรรคาลัย” มาจากคำว่า “สวรรค” (สะ- หวัน-คะ) กับ “อาลัย” ซึ่ง “สวรรค, สวรรค์” เป็นคำนาม หมายถึง โลกของเทวดา, เมืองฟ้า คำว่า “อาลัย” เป็นคำนาม มีความหมายว่าที่อยู่ ที่พัก ดังนั้น วลี “สู่สวรรคาลัย” จึงหมายถึง สู่ที่พักในสวรรค์ ความหมายรวมๆ ก็คือ สู่สวรรค์ วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย” จึงสื่อความหมายได้ว่า (พระองค์) เสด็จสู่สวรรค์ หรือ (พระองค์) เสด็จสู่สรวงสวรรค์ ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีบุญญาบารมีที่จะเสด็จไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยพระองค์เอง การใช้คำว่า “ส่งเสด็จ” นำหน้าวลี “สู่สวรรคาลัย” จึงทำให้สื่อความหมายได้ว่า ประชาชนเป็นผู้ส่งเสด็จพระองค์ไปสู่สวรรค์ จึงไม่ควรใช้คำว่า “ส่ง” ให้ใช้คำว่า “เสด็จสู่สวรรคาลัย” หรือ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” เท่านั้น

July 5, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.