การปลูกดาวเรือง

การปลูกดาวเรือง

ดาวเรือง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Tageteserecta L ชื่อสามัญ : Marigold คำปู้จู้ (ภาษาเหนือ) บ่วงสิ่วเก๊ก เฉาหู้ยัง กิมเก๊ก (ภาษาจีน) การปลูกดาวเรือง ไม่ยาก เป็นไม้ดอกที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีขนาดใหญ่ ปลูกง่าย งอกเร็ว ต้นโตเร็ว และแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน ให้ดอกเร็ว ดอกดก มีหลายชนิด และหลายสี รูปทรงของดอกสวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน สามารถปักแจกันได้นาน 1-2 สัปดาห์ ให้ดอกในระยะเวลานั้น คือ 60-70 วัน หลังปลูก การปลูกดาวเรือง สามารถกำหนดระยะเวลาการออกดอกได้ จึงมีผู้นิยมปลูกกันมาก กอรปกับบ้านเรา นิยมใช้ดาวเรืองมาร้อยมาลัยบูชาพระ หรือจัดแจกันก็สวยงาม การปลูกดาวเรืองปลูกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นไม้ที่ทำรายได้ให้กับผู้ปลูกสูง นอกจากปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้ว ยังนิยมปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ดอกดาวเรืองยังสามารถนำไปตัดขายส่งโรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย

การปลูกดาวเรือง

การปลูกดาวเรือง ในประเทศไทย ไม่มีปรากฏหลักฐานแน่ชัด ว่าดาวเรืองเริ่มปลูกและเป็นที่นิยมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยใด เพราะดาวเรืองไม่ได้มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทย หากแต่มีการนำเข้าพันธุ์ดาวเรืองจากต่างประเทศมาเป็นเวลานานจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี มีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์มากทั้งด้านรูปทรงดอก ขนาด ลักษณะการเจริญเติบโต ตลอดจนความต้านทานต่อโรคและแมลง ในประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกดาวเรืองประมาณ 4,000 ไร่ แหล่งปลูกสำคัญ คือ จังหวัด พะเยา ลำปาง นนทบุรี กรุงเทพฯ ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุดรธานี

การปลูกดอกดาวเรือง

การปลูกดาวเรือง

  • การปลูกดอกดาวเรืองเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ดิน ไถดิน ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไประหว่างการไถ 1 ตัน/ไร่ ยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร รดน้ำแปลงไว้ล่วงหน้า 1 วัน
  • ขุดหลุมกว้าง 15 ซม. แปลงละ 3 แถว ระหว่างแถวห่าง 30 ซม. ระยะระหว่างต้น 30 ซม. ใส่ปุ๋ยทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟส หรือสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชารองก้นหลุม แล้วเกลี่ยดินข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง
  • นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน (นับจากวันเพาะเมล็ด) โดยแยกต้นกล้าให้มีวัสดุเพราะ หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือน นำมาปลูกในแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม
  • หลังจากนั้น ต้องรดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 7 วัน ซึ่งต้นกล้า จะตั้งตัวได้ดี แล้วจึงรดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า แต่พอดอกดาวเรืองเริ่มบาน ไม่ควรรดน้ำให้โดนดอก เพื่อป้องกันดอกเป็นโรค
  • เมื่อดาวเรืองอายุ 15 และ 5 วัน ควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อน : ต้น เมื่ออายุ 35 และ 45 วัน ใส่ปุ๋ย 12-24-12 ในอัตราเดียวกัน โดยฝังคงในดินตื้นๆ ประมาณ 1 นิ้วห่างจากโคน 6 นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ย
  • ช่วงดอกดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็กๆ 1-2 คู่ จะต้องปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง โดยใช้มือซ้ายจับคู่ใบบนสุดที่จะเหลือไว้ แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้างจนหลุดออกมา หลังจากนั้น 5-7 วัน ตาข้างจะเริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกทั้งที่ตายอดปลายกิ่งและตาข้าง
  • หลังจากปลูก 40-45 วันในแต่ละกิ่ง เมื่อดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดดอกข้างมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวต้องรีบปลิดดอกข้างๆ อกให้หมดภายใน 2-3 วัน คงเหลือดอกยอดไว้ดอกเดียว เพื่อให้ดอกมีขนาดใหญ่
  • หลังจากนั้น 20 วัน (อายุครบ 60-65 วัน) ก็ตัดดอกไปจำหน่ายได้ ซึ่งจะมีประมาณ 10-20 ดอก/ต้น
July 5, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.