กล้วยไม้ช้างกระ

กล้วยไม้ช้างกระ

กล้วยไม้ช้างกระ เป็นพันธ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง และเป็นหนึ่งใน 4 ของกล้วยไม้ป่าธรรมชาติสกุล “ช้าง” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า RhynchostylisGigantea

(กล้วยไม้ป่าสกุล “ช้าง” ทั้ง 4 ชนิดได้แก่ 1. ช้างกระ (Rhynchostylist gigantean) 2. ไอยเรศ หรือพวงมาลัย (Rhynchostylisretusa (L.) Blume) 3.เขาแกะ (Rhynchostyliscoelestis) และ 4. ช้างฟิลิปินส์ (Rhynchostylisviolacea)

Rhynchostylisอ่านว่า ริง โค สไตล์ ลิสมีความหมายแยกตามคำศัพท์ได้ดังนี้ Rhynchoหมายถึง จะงอย และ Stylisหมายถึง เส้าเกสร เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะหมายถึง กล้วยไม้ชนิดที่มีเส้าเกสรคล้ายดังจะงอยปากนก

ส่วนคำว่า Ginanteaหมายถึงใหญ่มาก รวมกับความหมายของ Rhynchoก็จะได้ความหมายใหม่ว่า กล้วยไม้ที่มีจะงอยปากเหมือนนกที่ใหญ่มาก นั่นเอง

กล้วยไม้ช้างกระ

“กล้วยไม้ช้างกระ” กล้วยไม้ป่าที่มีดอกสวยและหอม จะเริ่มหอมตอนสายๆ และจะหอมตลบอบอวลเพิ่มมากขึ้นในตอนใกล้ ๆ เที่ยง แต่ดอกจะบานอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก็เริ่มโรยรา มีชื่อภาษาพื้นเมืองว่า “เอื้องด๊กโต”

ลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้ช้างกระ

กล้วยไม้ช้างกระ

ใบ: ใบของช้างกระจะหนา แข็ง ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 5-7 เซนติเมตร ปลายใบเป็นแฉก มี 2 แฉก มน และทั้งสองแฉก จะไม่เท่ากัน

ราก:รากของช้างกระ เป็นรากอากาศ มีขนาดใหญ่ ปลายรากมีสีเขียวอ่อน

ดอก:มีลักษณะเป็นช่อ รูปทรงกระบอกโค้งลง ช่อยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร มีดอกแน่นช่อ ช่อละประมาณ 25-60 ดอก ขนาดดอกประมาณ 2.5 – 3.0 เซนติเมตร กลีบนอกคู่ล่างกว้างและยาวเท่าๆ กันกับกลีบนอกบน ส่วนกลีบในเรียวกว่ากลีบนอก เดือยดอกอยู่ในลักษณะเหยียดตรงไปข้างหน้า ปลายแผ่นปากหนา แข็ง และปลายสองข้างเบนเข้าหากัน ปลายปากมี 3 แฉก สองแฉกข้างมน แฉกกลางมนและมีขนาดเล็กกว่ามาก ใกล้โคนปากด้านบนมีสันนูนเตี้ยๆ 2 สัน ดอกมีกลิ่นหอมฉุน หอมไกล

ฤดูกาล :กล้วยไม้ช้างกระ จะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

การเพาะเลี้ยง :เนื่องจาก “ช้างกระ” เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในป่า ช้างกระ จึงไม่ชอบสภาพอากาศร้อนและแสงแดดแรงจัด ดังนั้น สภาพโรงเรือนหรือสถานที่เพราะเลี้ยงจะต้องมุงด้วยตาข่ายพรางแสงชนิด 70% คือให้แสงผ่านได้เพียง 30% เท่านั้น และเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ควรจะเพิ่มตาข่ายพรางแสงปูทับอีกชั้นหนึ่ง จะต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เย็นเพื่อลดอุณหภูมิของความร้อนลง

การดูแลรักษา: กล้วยไม้ช้างกระชอบน้ำใสสะอาด น้ำฝนหรือน้ำสะอาดจากแหล่งธรรมชาติจะเหมาะที่สุด แต่ถ้าต้องใช้น้ำประปา ควรพักน้ำให้กลิ่นคลอรีนจางหายไปก่อน จึงนำมาใช้ได้ และให้น้ำตอนเช้ามืด คือก่อน 6 โมงเช้า และให้น้ำน้อยกว่ากล้วยไม้สกุลอื่นๆ เนื่องจากถ้างามมากและมีใบที่อวบอ้วนเกินไปจะทำให้เกิดโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคยอดเน่า

การขยายพันธุ์:กล้วยไม้ช้างกระ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และโดยการแบ่งแยกส่วนต่างๆ ของลำต้นไปปลูก การขยายพันธ์แบบแบ่งแยกนี้ ได้ปริมาณน้อย แต่คุณลักษณะของลำต้นไม่เปลี่ยนแปลง ต้นเดิมมีดอกสี และรูปร่างเป็นอย่างไร ต้นที่แยกออกมาก็จะเป็นอย่างนั้น

ราคาขาย:150 – 500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด ถ้าเป็นช้างกระที่นำมาจากในป่าแท้ๆ ก็จะราคาสูงขึ้นไปอีก

July 5, 2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.